1 ΦΙΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟ

1 ΦΙΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟ
1 ΦΙΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟ

Xαρτοκιβώτιο 1 φιαλης για μπουκάλια τύπου Βordeaux.

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν εγκοπή για τη μεταφορά τους.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: 1