1 ΦΙΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟ

1 ΦΙΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟ
1 ΦΙΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟ

Xαρτοκιβώτιο 1 φιαλης για μπουκάλια τύπου Βordeaux.

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν εγκοπή για τη μεταφορά τους.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: 1