5LT T7 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

5LT T7 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
5LT T7 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 5 λίτρων (τετράγωνο)

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "λευκό", "ροζέ" ή "ερυθρό" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω με χρήση ταινίας.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: 1 2