10LT ΤΖ ΚΟΚΚΙΝΟ

10LT ΤΖ ΚΟΚΚΙΝΟ
10LT ΤΖ ΚΟΚΚΙΝΟ

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 10 λίτρων

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "λευκό", "ροζέ" ή "ερυθρό" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω με χρήση ταινίας.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: 1