Χαρτοκιβώτια Ασκών

Χαρτοκιβώτια Ασκών
Χαρτοκιβώτια Ασκών

-Χαρτοκιβώτιο 4 θέσεων για 5lt ασκό (κλείνει με χρήση ταινίας)

-Χαρτοκιβώτιο 4 θέσεων για 3lt ασκό (κλείνει με χρήση ταινίας)

-Χαρτοκιβώτιο 4 θέσεων για 3λτ ασκό LBC (κλείνει αυτόματα, χωρίς χρήση ταινίας)