1 ΦΙΑΛΗΣ ΜΠΟΡΝΤΩ

1 ΦΙΑΛΗΣ ΜΠΟΡΝΤΩ
1 ΦΙΑΛΗΣ ΜΠΟΡΝΤΩ

Xαρτοκιβώτιο 1 φιαλης για μπουκάλια τύπου Bordeaux

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν εγκοπή για τη μεταφορά τους.