5LT Τ11 ΛΕΥΚΟ

5LT Τ11 ΛΕΥΚΟ
5LT Τ11 ΛΕΥΚΟ

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 5 λίτρων

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "λευκό", "ροζέ" ή "ερυθρό" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω με χρήση ταινίας.