5LT T11 ΡΟΖΕ

5LT T11 ΡΟΖΕ
5LT T11 ΡΟΖΕ

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 5 λίτρων

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "λευκό", "ροζέ" ή "ερυθρό" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω με χρήση ταινίας.