3LT Τ12 L.B.C.

3LT Τ12 L.B.C.
3LT Τ12 L.B.C.

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 3 λίτρων lock bottom

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "λευκό", "ροζέ" ή "ερυθρό" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω αυτόματα, χωρίς χρήση ταινίας.