10LT Τ9

10LT Τ9
10LT Τ9

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 10 λίτρων

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "λευκό", "ροζέ" ή "ερυθρό" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω με χρήση ταινίας.