5LT Τ6 ΛΕΥΚΟ

5LT Τ6 ΛΕΥΚΟ
5LT Τ6 ΛΕΥΚΟ

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 5 λίτρων

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "λευκό" ή "ημίγλυκο" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω με χρήση ταινίας.