5LT T9 L.B.F.

5LT T9 L.B.F.
5LT T9 L.B.F.

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 5 λίτρων lock bottom

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "λευκό", "ροζέ" ή "ερυθρό" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω με χρήση ταινίας και κάτω αυτόματα.