5LT T6 ΕΡΥΘΡΟ

5LT T6 ΕΡΥΘΡΟ
5LT T6 ΕΡΥΘΡΟ

Χαρτοκιβώτιο ασκού χωρητικότητας 5 λίτρων

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν ενδείξεις για "ημίγλυκο", "ροζέ" ή "ερυθρό" οίνο
  καθώς και εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω με χρήση ταινίας.