3LT Λ3 L.B.C.

3LT Λ3 L.B.C.
3LT Λ3 L.B.C.

Χαρτοκιβώτιο ασκού για ελαιόλαδο, χωρητικότητας 3 λίτρων lock bottom

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν εγκοπή για τη μεταφορά τους.
- Το χαρτοκιβώτιο κλείνει πάνω και κάτω αυτόματα, χωρίς χρήση ταινίας.