2 ΦΙΑΛΩΝ Τ16 ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ

2 ΦΙΑΛΩΝ Τ16 ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ
2 ΦΙΑΛΩΝ Τ16 ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ

Xαρτοκιβώτιο 2 φιαλών για μπουκάλια τύπου Βουργουνδίας

- Όλα τα χαρτοκιβώτια φέρουν εγκοπή για τη μεταφορά τους.