Μπεντονίτες

Μπεντονίτες
Μπεντονίτες

E-Benthon Super

Ενεργοποιημένος μπεντονίτης νατρίου σε κόκκους

(25kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

E-Benthon Extra

Ενεργοποιημένος μπεντονίτης νατρίου σε σκόνη

(25kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

Bent Up

Ενεργοποιημένος μεντονίτης νατρίου κατάλληλος για επίπλευση

(15kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

Pentagel

Υψηλής απόδοσης ενεργοποιημένος μπεντονίτης νατρίου σε μορφή πέλλετ

(2kg, 10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου