Αντιοξειδωτική δράση

Αντιοξειδωτική δράση
Αντιοξειδωτική δράση

PVPP Poudre

PVPP σε μορφή σκόνης

(20kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

PVPP Granules

PVPPσε κοκκώδη μορφή

(20kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

Metalclean

Διαυγαστικό με PVI-PVP, κελύφη ζυμών και χιτοζάνη. Μειώνει τα επίπεδα χαλκού και άλλων μετάλλων και προλαμβάνει οξειδωτικά φαινόμενα σε λευκούς και ροζέ οίνους

(1kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

PVI/PVP

Διαυγαστικό με PVI-PVP. Μειώνει τα επίπεδα χαλκού και σιδήρου και προλαμβάνει οξειδωτικά φαινόμενα σε λευκούς και ροζέ οίνους

(1kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

CLEAR GT-F

Πολυσύνθετο κολλαριστικόκατάλληλο για επίπλευση με πρωτεΐνη αρακά, silicagelκαι PVPP. Προλαμβάνει οξειδωτικά φαινόμενα σε λευκούς και ροζέ οίνους

(10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

CLEAR GT-R

Πολυσύνθετο κολλαριστικόκατάλληλογια ερυθρούς μούστους με κελύφη ζυμών, πρωτεΐνη αρακά και silicagel

(10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

CLEAR GT-W

Πολυσύνθετο διαυγαστικό κατάλληλο για λευκά γλεύκη με PVP,πρωτεΐνη αρακά και μπεντονίτη. Προλαμβάνει οξειδωτικά φαινόμενα, σταθεροποιεί πρωτεϊνικά και αφαιρεί την πικράδα ενισχύοντας τη φρουτώδη γεύση

(10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

P-CELL

Πολυσύνθετο κολλαριστικόγια χρήση κατά τη ζύμωση με PVPP, α-κυτταρίνη και ενεργοποιημένο μπεντονίτη. Προλαμβάνειμελλοντικές οξειδώσεις, σταθεροποιεί πρωτεϊνικά και αφαιρεί την πικράδα

(10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

P-GREEN

Μίγμα κολλαριστικών παραγόντων με φυτικές πρωτεΐνες και ιχθυόκολλα

(15kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________

CASEINATE DE POTASSIUM

Καζεϊνικό κάλιο

(1kg, 20kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου