Κολλαριστικά / Πρωτεϊνες

Κολλαριστικά / Πρωτεϊνες
Κολλαριστικά / Πρωτεϊνες

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

FYNEO

Εκχύλισμα ζύμης πλούσιο σε πρωτεΐνη. Παρουσιάζει εξαιρετική διαυγαστική δράση, ενώ παράλληλα μειώνει τη στυπτικότητα και την πικρή γεύση διατηρώντας το αρωματικό προφίλ του οίνου

(1kg, 10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ATOMISED GELATINE (KΡΥΟ-ΔΙΑΛΥΤΗ)

Κρύο-διαλυτή ζελατίνη χοιρινής προέλευσης

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

ATOMISED GELATINE (ΘΕΡΜΟ-ΔΙΑΛΥΤΗ)

Θέρμο-διαλυτή ζελατίνη χοιρινής προέλευσης

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

ΖELATINH 180 BLOOM

Ζελατίνηχοιρινήςπροέλευσης 180 bloom. Κατάλληλη για επίπλευση

(25kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

INSTANT GEL 45

Υγρήζελατίνηχοιρινήςπροέλευσης 45%

(25kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

ΙΧΘΥΟΚΟΛΛΑ

CRISTALLINE LIQUID

Ιχθυόκολλαυγρήςμορφής

(1L, 10L)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

CRISTALLINE PLUS

Ιχθυόκολλα σε σκόνη

(1kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ

OVOCLAR

Αλβουμίνη

(1kg, 10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟ (SILICA)

XILES 40

Κολλοειδές πυρίτιο (silica) 40%

(25kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου