Εναλλακτικές λύσεις

Εναλλακτικές λύσεις
Εναλλακτικές λύσεις

INOFINE V

Πρωτεΐνη αρακά 100% κατάλληλο για διαύγαση. Προλαμβάνει οξειδωτικά φαινόμενα σε λευκούς και ροζέ οίνους

(15kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_____________________________________________

INOFINE V MES

Πρωτεΐνη αρακά σε υγρή μορφή κατάλληλο για διαύγαση. Προλαμβάνει οξειδωτικά φαινόμενα σε λευκούς και ροζέ οίνους

(22kg, 1000kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_____________________________________________

EASY UP

Πολυσύνθετο κολλαριστικό με άνθρακα, πρωτεΐνη αρακά και μπεντονίτη σε υγρή μορφή. Κατάλληλο για επίπλευση

(22kg, 1000kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου