Προϊόντα με βάση τη Χιτοζάνη

Προϊόντα με βάση τη Χιτοζάνη
Προϊόντα με βάση τη Χιτοζάνη

QI NO[OX]

Κολλαριστικό που χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό της καζεΐνης με χιτοζάνη και μπεντονίτη. Κατάλληλο για λευκούς ροζέ και ερυθρούς γλέυκη και οίνους

(1kg, 15kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

QI FINE

Μίγμα πρωτεϊνης αρακά και χιτοζάνης για τη μείωση της πικρής γεύσης και της στυπτικότητας σε ερυθρούς οίνους

(1kg, 15kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

QI FINEMES

Μίγμα πρωτεϊνης αρακά και χιτοζάνης σε υγρή μορφή για τη μείωση της πικρής γεύσης και της στυπτικότηταςσε ερυθρούς οίνους

(22kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

QI UP XC

Διαυγαστικό βασισμένο στη χιτοζάνη για λευκά, ροζέ γλεύκη και ερυθρά γλεύκη μετά τη θερμοοινοποίηση

(1kg, 15kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

QI UP XC MES

Διαυγαστικόσε υγρή μορφή βασισμένο στη χιτοζάνη για λευκά, ροζέ και ερυθρά γλεύκη. Κατάλληλο για επίπλευση

(10L)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

PKSOL M

Πολυσύνθετο κολλαριστικό με PVPP, χιτοζάνη και ιχθυόκολλα κατάλληλο για λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους

(1kg, 10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

PKSOL M2

Πολυσύνθετο κολλαριστικό με PVPP, χιτοζάνη και πρωτεΐνη αρακά κατάλληλο για λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους

(10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου