Σταθεροποίηση ασβεστίου

Σταθεροποίηση ασβεστίου
Σταθεροποίηση ασβεστίου

Duostab

Μίγμα κρυστάλλων κρεμόριου και τρυγικού ασβεστίου για παράλληλη τρυγική σταθεροποίηση καλίου και ασβεστίου.

(25 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

______________________________________

Tartrate De Calcium

Μικρόκοκκοι κρύσταλλοι τρυγικού ασβεστίου για τρυγική σταθεροποίηση ασβεστίου.

(1 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

______________________________________