Τρυγική σταθεροποίηση

Τρυγική σταθεροποίηση
Τρυγική σταθεροποίηση

Metacremor 40+

Μετατρυγικό οξύ

(1 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

Metacremor Instant

Μετατρυγικό οξύταχείας εφαρμογής

(1 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

Κρεμόριο

Όξινο τρυγικό κάλιο 

(25 kg)

_______________________________________________

Cristal Cremor S

Κρύσταλλοι όξινου τρυγικού καλίου συνδυασμένοι σε λεπτόκοκκους γης διατόμων για ενισχυμένη σταθεροποιητική δράση.

(1 kg, 8 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

Crystal Balance

Καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνη (CMC)σε σκόνη

(5 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

Crystal Balance 5%

Διάλυμα καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης (CMC) 5%.

(20 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________

Crystal Balance 10%

Διάλυμα καρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης (CMC) 10 %.

(20 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________