Πρόσθετα Ωρίμανσης

Πρόσθετα Ωρίμανσης
Πρόσθετα Ωρίμανσης

Netarom Extra

Απενεργοποιημένοι ζυμομύκητες εμπλουτισμένοι με χαλκό. Δεσμεύει τις ενώσεις του θείουκαι αντιμετωπίζει τις αναγωγικές οσμές

(1kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_____________________________________________

Sphère Blanc

Επιλεγμένα και απενεργοποιημένα κύτταρα ζυμών κατάλληλα για αντικατάσταση προβληματικών λεπτών οινολασπών σε λευκούς οίνους

(1 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_____________________________________________

Sphère Express

Απενεργοποιημένα κύτταρα ζυμών πλούσια σε μαννοπρωτείνες κατάλληλα για σύντομη παλαίωση με οινολάσπες

(1 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_____________________________________________

Sphère Rouge

Επιλεγμένα και απενεργοποιημένα κύτταρα ζυμών κατάλληλα για αντικατάσταση προβληματικών λεπτών οινολασπών σε ερυθρούς οίνους

(1 kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_____________________________________________