Με στάδιο ενυδάτωσης και εγκλιματισμού

Με στάδιο ενυδάτωσης και εγκλιματισμού
Με στάδιο ενυδάτωσης και εγκλιματισμού

Inobacter

Εξειδικευμένο στέλεχος βακτηρίου Oenococcusoeni κατάλληλο για λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους, με πολύ χαμηλές τιμές pH (pH<3.15) για μηλογαλακτική ζύμωση.

(25hL, 100 hL, 1000 hL)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

______________________________________________________