Μικτά θρεπτικά

Μικτά θρεπτικά
Μικτά θρεπτικά

Activit

Θρεπτικό ζύμωσης που παρέχει αμμωνιακό άζωτο, αμινοξέα και θειαμίνη απαραίτητα για μια ασφαλή και ομαλή αλκοολική ζύμωση

(5kg, 15kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________________

Activit AD

Μικτό θρεπτικό πλούσιο σε οργανικό, ανόργανο άζωτο και θειαμίνη. Η ειδική σύνθεση σε αμινοξέα ενισχύει την παραγωγή αρωματικών εστέρων επιτρέποντας την αρωματική έκφραση των ζυμών

(5kg, 15kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________________

Ecobiol

Θρεπτικό ζύμωσης που παρέχει αμμωνιακό άζωτο, αμινοξέα και α-κυτταρίνη απαραίτητα για μια ασφαλή και ομαλή αλκοολική ζύμωση

(1kg, 10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

___________________________________________________

Ecobiol Perlage

Εξειδικευμένο θρεπτικό για αφρώδεις οίνους κατά το στάδιο δεύτερης ζύμωσης. Παρέχει άζωτο σε οργανική και ανόργανη μορφή.

(1kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου