Εξειδικευμένα θρεπτικά για την αρωματική βιοσύνθεση

Εξειδικευμένα θρεπτικά για την αρωματική βιοσύνθεση
Εξειδικευμένα θρεπτικά για την αρωματική βιοσύνθεση

AromActivit 1&2

Το πρωτόκολλο AromActivit 1&2 βασίζεται στη συνδυαστική δράση δύο εξειδικευμένων θρεπτικών τα οποία προστίθενται σε διαφορετικούς χρόνους:

  • Πρώτη δόση: AromActivit 1 για την παραγωγή επαρκούς βιομάζας ζυμών, για τη διασφάλιση υψηλής παραγωγής αρωματικών ενώσεων
  • Δεύτερη δόση: AromActivit 2 στο 1/3 της ζύμωσης με στόχο την ανακατεύθυνση της μεταβολικής ροής προς την αρωματική βιοσύνθεση

(1kg, 5kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

__________________________________________________