Ενυδατικά Ζυμών

Ενυδατικά Ζυμών
Ενυδατικά Ζυμών

Ecobiol Pied de Cuve

Κατά το στάδιο της ενυδάτωσης, παρέχει στερόλες και απαραίτητα στοιχεία που ενισχύουν τον μεταβολισμό των ζυμών

(1kg, 10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_________________________________________________________

Ecobiol Pied de Cuve Arom

Κατά το στάδιο της ενυδάτωσης, παρέχει στερόλες και απαραίτητα στοιχεία που ενισχύουν τον μεταβολισμό των ζυμών επιτρέποντας στις ζύμες να εκφράσουν το αρωματικό δυναμικό της ποικιλίας

(1kg, 10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_________________________________________________________

Hydra PC

Εξειδικευμένο ενυδατικό ζυμών κατάλληλο για αφρώδεις οίνους, το οποίο παρέχει στερόλες και απαραίτητα στοιχεία που ενισχύουν τον μεταβολισμό των ζυμών

(1kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου