Eno & Zymes (Στερεά)

Eno & Zymes (Στερεά)
Eno & Zymes (Στερεά)

Clear Speed

Πηκτινολυτικό ένζυμο για την επιτάχυνση της διαύγασης λευκού και ροζέ γλεύκους, με αποτέλεσμα την ανάδειξη του φρουτώδους χαρακτήρα. Κατάλληλο για στατική απολάσπωση και επίπλευση.

(100g, 500g) 

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________________

Sweet Press

Πηκτινολυτικό ένζυμο για προζυμωτική εκχύλιση λευκών ποικιλιών. Συμβάλει στην αρωματική ενίσχυση.

(100g, 500g)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________________

True Color

Πηκτινολυτικό ένζυμο με δευτερογενή δράση ημικυτταρινάσης, για την εκχύλιση ερυθρών ποικιλιών. Βοηθά στην απελευθέρωση ταννινών, πολυσακχαριτών και πρόδρομων αρωματικών ενώσεων που βρίσκονται στα στέμφυλα.

(100g, 500g)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________________

Evolution Plus

Πηκτινολυτικό ένζυμο με δράση β-γλουκανάσης για την ωρίμασνη λευκών και ερυθρών οίνων.

(100g, 500g)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________________

Enzy Flow

Πηκτινολυτικό ένζυμο με δράση β-γλουκανάσης για βελτίωση του φιλτραρίσματος γλεύκους και οίνου.

(100g, 500g, 10kg)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________________

Arom Press

Πηκτινολυτικό ένζυμο με δράση β-γλυκοσιδάσης για προζυμωτική εκχύλιση  αρωματικών λευκών ποικιλιών. Ενισχύει την ένταση αρωματικών ποικιλιών.

(100g, 500g)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________________

Arom Color

Πηκτινολυτικό ένζυμο με δευτερογενή δράση ημικυτταρινάσης και  β-γλυκοσιδάσης, βοηθά στην απελευθέρωση πρόδρομων αρωματικών ενώσεων που βρίσκονται στα στέμφυλα. (100g, 500g)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________________

Process Extreme

Πηκτινολυτικό ένζυμο για διάυγαση λευκού και ροζέ γλέυκους υπό δύσκολες συνθήκες (χαμηλό pH, προβληματικές ποικιλίες, αφρώδη). Κατάλληλο για στατική απολάσπωση και επίπλευση

(100g, 500g)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

_______________________________________________________

IOC ExArome

Ένζυμο για την απελευθέρωση πρόδρομων αρωματικών ενώσεων. Κατάλληλο για το στάδιο της ωρίμανσης.

(100g)

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου