Διάφορα

Διάφορα
Διάφορα

Σορβικό Κάλιο

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

____________________________________________________

Penny

Ταμπλέτα επίπλευσης για την παρεμπόδιση δημιουργίας άνθισης.

Fusti -μετρίου μεγέθους περιέκτες- (120 tabs): 1-2 ταμπλέτες κάθε 15-20 μέρες

Vasche -μεγάλοι περιέκτες, δεξαμενές- (50 tabs) : 1-2 ταμπλέτες κάθε 15-20 μέρες 

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου

____________________________________________________