Χαρτοκιβώτια Φιαλών

Χαρτοκιβώτια Φιαλών
Χαρτοκιβώτια Φιαλών

-Χαρτοκιβώτιο λευκό 12 θέσεων για φιάλη PET 1,5lt

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 345 × 260 × 310 mm

-Χαρτοκιβώτιο καφέ 12 θέσεων για φιάλη PET 1,5lt

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 375 Χ 288 Χ 310 mm

-Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη υάλινη EUROPEA 750ml

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 307 × 230 × 311 mm

-Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη υάλινη VIP 750ml

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 308 × 230 × 300 mm

-Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη υάλινη LEGGERA 750ml

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 307 × 230 × 290 mm

-Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη 375 ml

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 252× 188× 240 mm

-Χαρτοκιβώτιο 4 θέσεων για 5lt φιάλη PET τετράγωνη

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 297 x 297 x 325 mm

-Χαρτοκιβώτιο 48 θέσεων για υάλινη φιάλη 50ml αποστάγματος

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 285 x 215 x 130 mm

-Χαρτοκιβώτιο 6 θέσεων για φιάλη 2lt PET

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 320 x 213 x 360 mm

-Χαρτοκιβώτιο 6 θέσεων για υάλινη φιάλη 750ml (οριζόντια θέση)

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 316 x 234 x 160 mm

-Χαρτοκιβώτιο 6 θέσεων για υάλινη φιάλη EUROPEA 750ml (όρθια θέση)

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 234 x 155 x 311 mm

-Χαρτοκιβώτιο 6 θέσεων για υάλινη φιάλη 750ml VIP/LEGGERA (όρθια θέση)

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 234 x 155 x 295 mm

-Χαρτοκιβώτιο 24 θέσεων για υάλινη φιάλη 187ml (με κυψέλη)

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 328 x 218 x 187 mm

-Χαρτοκιβώτιο 24 θέσεων για υάλινη φιάλη 187ml (χωρίς κυψέλη)

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου: 308 x 204 x 186 mm

 

Κυψέλες / Διαχωριστικά φιαλών

-Διαχωριστικό φιαλών

Διαστάσεις: 303 x 232 mm

-Διαχωριστικό φιαλών

Διαστάσεις: 250 x 305 mm

-Kυψέλη 24 x 0,187 lt

Ύψος: 180 mm

-Κυψέλη 12 x 0,375 lt

Διαστάσεις:

-Κυψέλη 6 x 0,75 lt

Ύψος: 200 mm

-Κυψέλη 6 x 2 lt

Διαστάσεις:

-Κυψέλη 12 x 0,75 lt

Διαστάσεις: 315 × 315 × 235 mm

-Κυψέλη 12 x 0,75 lt

Διαστάσεις: 315 x 290 mm