Χαρτοκιβώτια Φιαλών

Χαρτοκιβώτια Φιαλών
Χαρτοκιβώτια Φιαλών

•    Χαρτοκιβώτιο λευκό 12 θέσεων για φιάλη PET 1,5lt διαστάσεων: ύψος 308,06 mm και διάμετρος  86,85 mm
•    Χαρτοκιβώτιο καφέ 12 θέσεων για φιάλη PET 1,5lt διαστάσεων: ύψος 320 mm και διάμετρος 92 mm
•    Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη υάλινη EUROPEA 750ml
•    Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη 375ml
•    Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη υάλινη Leggera 750ml
•    Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη υάλινη VIP 750ml
•    Χαρτοκιβώτιο 12 θέσεων για φιάλη υάλινη 750ml (οριζόντια θέση)

•    Χαρτοκιβώτιο 4 θέσεων για 5lt φιάλη PET τετράγωνη διαστάσεων: 328 X 152,5 Χ 142,5 mm

•    Χαρτοκιβώτιο 48 θέσεων για υάλινη φιάλη 50ml αποστάγματος

•    Χαρτοκιβώτιο 6 θέσεων για φιάλη 2lt PET
•    Χαρτοκιβώτιο 6 θέσεων για υάλινη φιάλη 750ml  (οριζόντια θέση)
•    Χαρτοκιβώτιο 6 θέσεων για υάλινη φιάλη EUROPEA 750ml  (όρθια θέση)
•    Χαρτοκιβώτιο 6 θέσεων για υάλινη φιάλη 750ml VIP/LEGGERA (όρθια θέση)

•    Χαρτοκιβώτιο 24 θέσεων για υάλινη φιάλη 187ml

Για τα παραπάνω χαρτοκιβώτια, διατίθενται κυψέλες καθώς και διαχωριστικά φιαλών.