Φελλoί

Φελλoί
Φελλoί

Τύποι Φελλών:

ΦΕΛΛΟΣ 45 Χ 24 SUPER    
Φελλός για οίνους μακράς παλαίωσης

ΦΕΛΛΟΣ  45 Χ 24 1+1
Φελλός για οίνους γρήγορης κατανάλωσης έως 2 έτη

ΦΕΛΛΟΣ 38 Χ 24
Φελλός για οίνους γρήγορης κατανάλωσης έως 1 έτος

ΦΕΛΛΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ (29.5 x 13.5 x 19)    
Συνθετικός φελλός κεφαλοφόρος

ΦΕΛΛΟΣ  45 Χ 24 VINTAGE (Κ)    
Φελλός για οίνους παλαίωσης 3-4 ετών

ΦΕΛΛΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 40 X 22
Συνθετικός φελλός