Θειοθειικό Νάτριο

Θειοθειικό Νάτριο
Θειοθειικό Νάτριο