Καυστικό Νάτριο (Διάλυμα) 0,1Ν 1lt

Καυστικό Νάτριο (Διάλυμα) 0,1Ν 1lt
Καυστικό Νάτριο (Διάλυμα) 0,1Ν 1lt