Καυστικό Νάτριο 1Ν Αμπούλα

Καυστικό Νάτριο 1Ν Αμπούλα
Καυστικό Νάτριο 1Ν Αμπούλα