Καυστικό Νάτριο 0,1Ν Αμπούλα

Καυστικό Νάτριο 0,1Ν Αμπούλα
Καυστικό Νάτριο 0,1Ν Αμπούλα