Καυστικό Νάτριο (Διαλυμα) 1Ν 1lt

Καυστικό Νάτριο (Διαλυμα) 1Ν 1lt
Καυστικό Νάτριο (Διαλυμα) 1Ν 1lt