Καυστικό Νάτριο (Διάλυμα) 0,1Ν 5lt

Καυστικό Νάτριο (Διάλυμα) 0,1Ν 5lt
Καυστικό Νάτριο (Διάλυμα) 0,1Ν 5lt