Καυστικό Κάλιο 0,1Ν Αμπούλα

Καυστικό Κάλιο 0,1Ν Αμπούλα
Καυστικό Κάλιο 0,1Ν Αμπούλα