ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Zimopec PML

Zimopec PML
Zimopec PML

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ

       Υγρό ένζυμο με πηκτινολυτική δράση που παράγεται απο το μύκητα Aspergillus niger.Το ZIMOPEC PML ασκεί μια χωρίς εκχύλιση πολυγαλακτουρονασική δράση στους φλοιούς του σταφυλιού,ενώ δεν παρουσιάζει δευτερεύουσες άλλες δράσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό του το κάνει προϊόν ιδανικό για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών της πίεσης των σταφυλιών, χωρίς τον κίνδυνο της αποσύνθεσης της δομής του φλοιού της ρόγας.

       Η απόδοση της  πίεσης  των σταφυλιών σε μούστο είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά τη διαδικασία της οινοποίησης,που καθορίζει αντιστρόφως ανάλογα την ποιότητα του τελικού προϊόντος και το κόστος παραγωγής του.Το ZIMOPEC PML με την πηκτινολυτική του δράση δίνει τη λύση αυξάνοντας το ποσοστό της απόδοσης χωρίς να προκαλείται υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων οίνων.  Αυτό συμβαίνει γιατί ασκεί δράση μόνο στις διαλυτές πηκτίνες του σταφυλιού.Έτσι παρατηρείται γρήγορη μείωση του ιξώδους του χυμού,ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται το σπάσιμο του φλοιού της ρόγας του σταφυλιού.

  • Η διατήρηση κατά την πίεση της κυτταρικής δομής της ρόγας προσφέρει  τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :

(α) γρηγορότερη εκροή του χυμού.

(β) μεγαλύτερο ποσοστό σε πρόρογο του μούστου. 

(γ) καλύτερη διαύγεια του χυμού εκροής.

(δ) πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων  χρήσης του πνευματικού πιεστηρίου.

     Η εξαιρετική ποιότητα του εκλαμβανόμενου μούστου έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερη απολάσπωση που απαιτεί μικρότερες ποσότητες κολλαριστικών υλικών.Επίσης οι παραγόμενοι οίνοι φιλτράρονται ευκολότερα και αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα θολωμάτων.Αυτό συμβαίνει γιατί τα προϊόντα υδρόλυσης των πηκτινών δρουν ως προστατευτικά κολλοειδή στον οίνο.

     Τέλος το ZIMOPEC PML  χρησιμοποιείται κατά την διαδικασία της «κρυοεκχύλισης» των λευκών σταφυλιών.Η διαδικασία αυτή στην οποία επιδιώκεται η βελτιστοποίηση του αρωματικού δυναμικού της ποικιλίας,με την εκχύλιση πρόδρομων αρωματικών ουσιών από τους φλοιούς,παρουσιάζει το μειονέκτημα οτι προκύπτουν μούστοι με δυσκολία στην απολάσπωση,που δίνουν οίνους με δυσκολία στο φιλτράρισμα,λόγω της εκχύλισης υψηλού ποσοστού πηκτινών.Η δράση του ZIMOPEC PML στις διαλυτές πηκτίνες βελτιώνει τα χαρακτηριστικά των υπό κατεργασία μούστων και οίνων.Ειδικά κατά τη διαδικασία «κρυοεκχύλισης» λευκών ποικιλιών με πρωτογενές αρωματικό δυναμικό,το ένζυμο παρουσιάζει συμπληρωματική δράση γλυκοζιδάσης (σελουλάση,ημισελουλάση),η οποία προκαλεί τη διάσπαση τη γλυκοζιδικής μορφής των αρωματικών ουσιών,σε άγλυκο μέρος και σε μόριο του σακχάρου,αναδεικνύοντας έτσι το ποικιλιακό άρωμα και ενισχύοντας την αρωματική πολυπλοκότητα.

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση : υγρό                          Οσμή : τυπική                         Χρώμα : καφετί

 

Το ZIMOPEC PML είναι ελεύθερο από δράση συναμυλεστεράσης και άρα δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας των συστατικών της ανεπιθύμητης βινυλφαινόλης (φαρμακευτικές οσμές).

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Στο πιεστήριο : Ο.5 – 3.0 gr/100 σταφύλια.

Κρυοεκχύλιση : 2.0 gr/hl σταφυλοπολτού.

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το προϊόν σε νερό (αναλογία 1 : 10 )και αναμίξτε το διάλυμα άμεσα με την μάζα των προς κατεργασία σταφυλιών (μέσα στο πιεστήριο) ή του σταφυλοπολτού (μέσα στη δεξαμενή).Για καλύτερα αποτελέσματα περιμένετε για 1 έως 3 ώρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Η χρήση του ενζύμου γίνεται σε θερμοκρασίες ανώτερες από 100C.
  2. Σε περίπτωση χαμηλών pH λόγω της μείωσης της δραστικότητάς του, προτείνεται η αύξηση της δοσολογίας μέχρι 50% .
  3. Είναι ανθεκτικό στο SO2 και στο οινόπνευμα (μέχρι 14%vol).
  4. Η προσθήκη του ενζύμου στο πιεστήριο γίνεται 3 ή 4 φορές κατά την πλήρωση,για να επιτευχθεί καλύτερη ομογενοποίηση.

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ενεργοποιημένο ένζυμο με πηκτινολυτική δράση.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπουκάλια του 1 kg . Όταν το προϊόν φυλάσσεται στους 40C, κλεισμένο στην αυθεντική συσκευασία, διατηρεί το 90% της δραστικότητάς του  για ένα χρόνο.