ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Zimopec PXL

Zimopec PXL
Zimopec PXL

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ

     Υγρό πηκτινολυτικό ένζυμο με δευτερεύουσα ημικυτταρινική δράση που παράγεται απο το μύκητα Aspergillus niger.Το ZIMOPEC  PXL ενδείκνυται για την κατεργασία και των λευκών και των ερυθρών σταφυλιών.

 

  • Κατά την πίεση των λευκών σταφυλιών : η δράση του ZIMOPEC  PXL είναι ιδιαιτέρως ευεργετική για την εξαγωγή του γλεύκους εκροής (χυμός) κατά τις φάσεις πίεσης στο πνευματικό πιεστήριο.Επιτυγχάνεται μάλιστα αποδόμηση των πηκτινών του χυμού και ταυτόχρονη μείωση του ιξώδους.Το γλεύκος που λαμβάνεται παρουσιάζει εξαιρετική διαύγεια.

 

  • Κατά τη φάση της εκχύλισης των ερυθρών σταφυλιών (ερυθρά οινοποίηση) : η δράση του ZIMOPEC  PXL διευκολύνει την εξαγωγή του χρώματος όσον αφορά την ποσότητα αλλά και την ποιότητα.Οι απαραίτητοι χρόνοι για την εκχύλιση μειώνονται και το εκλαμβανόμενο χρώμα διατηρείται σταθερό σε φαινόμενα οξείδωσης που παρατηρούνται μετά την αλκοολική ζύμωση,και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και παλαίωσης των παραγόμενων οίνων.Η εκχύλιση των χρωστικών ουσιών από τη ρόγα ευνοείται ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες ζύμωσης (210C – 250C).

 

  • Βελτίωση της διαύγασης : οι πηκτίνες που υπάρχουν στα γλεύκη και τους οίνους ενεργούν ως προστατευτικά κολλοειδή τα οποία παρεμποδίζουν την συσσωμάτωση και καθίζηση των διαφόρων ασταθών ουσιών και επιπλέον, εξαιτίας της εμφρακτικής τους δύναμης,καθιστούν τα παραπάνω προϊόντα δύσκολα διηθήσιμα.Λόγω της πηκτινικής δράσης του  ZIMOPEC  PXL τα προϊόντα που υφίστανται κατεργασία παρουσιάζουν καλύτερη διηθησιμότητα και προκύπτουν λιγότερο θολά.

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση : υγρό                             Οσμή : τυπική                          Χρώμα : καφετί

 

 

 

Το ZIMOPEC PXL είναι ελεύθερο από δράση συναμυλεστεράσης και άρα δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας των συστατικών της ανεπιθύμητης βινυλφαινόλης (φαρμακευτικές οσμές).

 

 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

  • Κατά την εκχύλιση στην ερυθρά οινοποίηση :

 (θερμοκρασία 210C – 250C ) : 1 – 2 gr/hl

  • Στο πιεστήριο πριν την πίεση των λευκών σταφυλιών :

 (θερμοκρασία 150C – 200C) :1.5 – 3 gr/hl

  • Κατά το σπάσιμο (σύνθλιψη) των λευκών σταφυλιών στο σπαστήρα :

(θερμοκρασία 150C – 200C) : 0.5 – 1.5 gr/hl

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το προϊόν σε νερό (αναλογία 1 : 10 )και αναμίξτε το διάλυμα άμεσα με την μάζα των προς κατεργασία σταφυλιών (μέσα στο πιεστήριο)  ή σταφυλοπολτού (μέσα στη δεξαμενή). Για καλύτερα αποτελέσματα περιμένετε για 1 έως 3 ώρες.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Η χρήση του ενζύμου γίνεται σε θερμοκρασίες ανώτερες από 120C .

2.Σε περίπτωση χαμηλών λόγω της μείωσης της δραστικότητάς του, προτείνεται η αύξηση της δοσολογίας μέχρι 50% .

Είναι ανθεκτικό στο SO2 και στο οινόπνευμα (μέχρι 14% vol) .

3.   Η προσθήκη του ενζύμου στο πιεστήριο, γίνεται 3 ή 4 φορές κατά την πλήρωση,         για να επιτευχθεί καλύτερη ομογενοποίηση.

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ενεργοποιημένο ένζυμο με πηκτινολυτική δράση.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπουκάλια του 1 kg . Όταν το προϊόν φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον, κλεισμένο στην αυθεντική συσκευασία, διατηρεί το 90% της δραστικότητάς του  για ένα χρόνο.