ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Zimopec P 110L

Zimopec P 110L
Zimopec P 110L

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ

     Υγρό ένζυμο με πηκτινολυτική δράση που παράγεται από το μύκητα Aspergillus niger. Το ZIMOPEC P 110L είναι κατάλληλο για κατεργασία οίνων πίεσης, μούστων και χυμών φρούτων.Η ικανότητά του στην αποδόμηση των πηκτινών διευκολύνει στη συνέχεια την απολάσπωση του μούστου και την διαδικασία του φιλτραρίσματος του παραγόμενου οίνου.

     Το ZIMOPEC P 110L αναπτύσσει ενζυματική δράση τόσο στις διαλυτές όσο και στις αδιάλυτες πηκτίνες με αποτέλεσμα την ταχεία μείωση του ιξώδους του προς κατεργασία προϊόντος.

     Στο μούστο απο ερυθρά σταφύλια η χρήση του είναι επιθυμητή όταν  η διαδικασία περιλαμβάνει εκχύλιση με τη μέθοδο της «θερμοοινοποίησης».

     Στο μούστο από λευκά σταφύλια το ZIMOPEC P 110L διευκολύνει και επιταχύνει τη στατική απολάσπωση .Επίσης μπορεί με επιτυχία να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της απολάσπωσης του μούστου με επίπλευση ή πριν το φιλτράρισμα του μούστου με φίλτρο κενού.

  • Γενικά τα πλεονεκτήματα χρήσης του ενζύμου συνοψίζονται στα εξής :

(α) καλή προσαρμογή του ενζύμου στις συνθήκες απολάσπωσης του μούστου.

(β) επίσπευση της διαδικασίας της απολάσπωσης ή του φιλτραρίσματος.

(γ) καλύτερη σταθερότητα του τελικού προϊόντος (οίνου).

(δ) μείωση της δοσολογίας των πρόσθετων κολλαριστικών ουσιών που βοηθούν την            απόλασπωση.

   Η πολύ καλή ποιότητα του εκλαμβανόμενου μούστου έχει θετικό αντίκτυπο στην ταχύτητα  απολάσπωσης. Επίσης ,επειδή τα προϊόντα της υδρόλυσης των πηκτινών δρουν ως προστατευτικά κολλοειδή ,οι μούστοι και οι οίνοι που υπέστησαν κατεργασία με το ZIMOPEC P 110L φιλτράρονται πιο εύκολα.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση : υγρό                           Οσμή : τυπική                        Χρώμα : καφετί

 

Το ZIMOPEC P110L είναι ελεύθερο απο δράση συναμυλεστεράσης και άρα δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας των συστατικών της ανεπιθύμητης βινυλφαινόλης (φαρμακευτικές οσμές).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Απολάσπωση : Ο.5 – 2.0 gr/hl στους μούστους.

Θερμοοινοποίηση :1.0 – 1.5 gr/hl στο σταφυλοπολτό.

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλύστε το προϊόν σε νερό (αναλογία 1 : 10 )και αναμίξτε το διάλυμα άμεσα με τον όγκο του προς κατεργασία μούστου.

 

(α) Περίπτωση απολάσπωσης : προσθήκη στο μούστο κατά την πλήρωση της δεξαμενής και καλή ομογενοποίηση με ανακύκλωση.

(β) Περίπτωση της θερμοοινοποίησης : προσθήκη μετά την ψύξη του σταφυλοπολτού ώστε να αναπληρώσει την ενζυματική δύναμη που καταστράφηκε απο την θέρμανση.

Για καλύτερα αποτελέσματα περιμένετε για 1 έως 3 ώρες.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Η δραστηριότητα του ενζύμου σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 120C και στα χαμηλά pH μειώνεται, οπότε συνιστάται αύξηση της δοσολογίας μέχρι 50%
  2. Το ένζυμο είναι ανθεκτικό στο SO2 .
  3. Η προσθήκη μπεντονίτη γίνεται όταν η δράση του ενζύμου έχει τελειώσει.

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ενεργοποιημένο ένζυμο με πηκτινολυτική δράση.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπουκάλια του 1 kg. Όταν το προϊόν φυλάσσεται στους 40C, κλεισμένο στην αυθεντική συσκευασία , διατηρεί το 90% της δραστικότητάς του  για ένα χρόνο.