ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Ανακαθαρισμένο Γλεύκος

Ανακαθαρισμένο Γλεύκος
Ανακαθαρισμένο Γλεύκος

 

 

 

 

 

 

 

Το συμπυκνωμένο ανακαθαρισμένο γλεύκος χρησιμοποιείται για τη αύξηση της σακχαροπεριεκτικότητας του γλεύκους. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 

Brix: 65,0

Oλική οξύτητα < 15

pH < 5,00

Zάχαρα 664 g/kg

Διοξείδιο του θείου < 10 mg/kg

Πυκνότητα 1,3248 g/ml