ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Ανθρακικό Κάλιο

Ανθρακικό Κάλιο
Ανθρακικό Κάλιο

 

 

 

 

 

 

 

To ανθρακικό κάλιο είναι ένα προιόν που χρησιμοποιείται για τη μείωση της οξύτητας του γλεύκους ή του οίνου. Προτιμάται σε πολλές περιπτώσεις από το ανθρακικό ασβέστιο γιατί η καταβύθιση των τρυγικών αλάτων γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι σε βάθος χρόνου.

 

675g ανθρακικού καλίου ανα τόνο γλεύκους ή οίνου προκαλούν μείωση της οξύτητας κατα 1 βαθμό.