ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Κιτρικό Οξύ

Κιτρικό Οξύ
Κιτρικό Οξύ

 

 

 

 

 

 

 

Το κιτρικό οξύ χρησιμοποιείται για την αύξηση της οξύτητας στους οίνους και όχι στα γλεύκη.

Η ανώτατη επιτρεπόμενη δοσολογία είναι 500g ανα τόνο.