ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Όξινο Ανθρακικό Κάλιο

Όξινο Ανθρακικό Κάλιο
Όξινο Ανθρακικό Κάλιο

 

 

 

 

 

 

 

Το όξινο ανθρακικό κάλιο είναι ένα προιόν το οποίο χρησιμοποιείται για τη μείωση της οξύτητας του γλεύκους ή του οίνου. Προτιμάται σε πολλές περιπτώσεις η χρήση του σε σχέση με το ανθρακικό ασβέστιο λόγω της καθίζησης των τρυγικών αλάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι σε βάθος χρόνου. Προτιμάται επίσης η χρήση του σε σχέση με το ουδέτερο ανθρακικό κάλιο γιατί παρουσιάζει καλύτερη διάλυση στο νερό και ταχύτερη ενσωμάτωση στο γλεύκος και στον οίνο όπου προστίθεται.

 

1350g όξινου ανθρακικού καλίου ανα τόνο προκαλούν μείωση της οξύτητας του γλεύκους ή του οίνου κατα 1 βαθμό.