ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Φωσφορικό Μοναμμώνιο - MAP

Φωσφορικό Μοναμμώνιο - MAP
Φωσφορικό Μοναμμώνιο - MAP

 

 

 

 

 

 

 

Το φωσφορικό μοναμμώνιο (ΜΑΡ) είναι θρεπτικό υλικό για τις ζύμες σε πολλές κατηγορίες ζυμώσεων και άλλες βιομηχανικές διαδικασίες.