ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Τρυγικό Οξύ

Τρυγικό Οξύ
Τρυγικό Οξύ

 

 

 

 

 

 

 

To τρυγικό οξύ χρησιμοποιείται για την αύξηση της οξύτητας του γλεύκους και όχι των οίνων. Η προσθήκη 1kg τρυγικού οξέος ανα τόνο γλεύκους έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της οξύτητας του γλεύκους κατά 1 βαθμό.

 

Συσκευασία: Σακί 25kg