ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Προπυλενογλυκόλη

Προπυλενογλυκόλη
Προπυλενογλυκόλη

 

 

 

 

 

 

 

Η προπυλενογλυκόλη χρησιμοποιείται με τη μορφή διαλύματος 30% στο ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί στα κυκλώματα των ψυκτικών συγκροτημάτων που ελέγχουν τη θερμοκρασία στις δεξαμενές της οινοποιίας. 

Είναι μη τοξική σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με το γλεύκος ή τον οίνο λόγω ηλεκτρόλυσης των εμβατιζόμενων ανοξείδοτων σωμάτων ή του μανδύα των δεξαμενών μέσα στον οποίο κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό.