ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Όξινο Τρυγικό Κάλιο - Κρεμόριο

Όξινο Τρυγικό Κάλιο - Κρεμόριο
Όξινο Τρυγικό Κάλιο - Κρεμόριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Το όξινο τρυγικό κάλιο ( κρεμόριο ) χρησιμοποιείται για την τρυγική σταθεροποίηση των κρασιών (πρόληψη του τρυγικού θολώματος στους οίνους), με την μέθοδο «διά επαφής» (PAR CONTACT) .

 

 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

400  g/hl

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

             Σε κρύο κρασί ( 00C έως +10C) προστίθεται το όξινο τρυγικό κάλιο στην παραπάνω δοσολογία .Το κρασί πρέπει να αναδεύεται συνέχεια για τουλάχιστον 4 ώρες (ανακύκλωση με κλειστό κύκλο ή δεξαμενή με ομογενοποιητή) και η θερμοκρασία να παραμένει σταθερή στους 00C έως +10C.

Μετά την φάση αυτή σταματάει η ανάδευση ώστε να επιτευχθεί η καθίζηση των κρυστάλλων του όξινου τρυγικού καλίου, οι οποίοι μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν .

Στη συνέχει ακολουθεί η διήθηση του κρασιού, κατά την οποία η θερμοκρασία δεν πρέπει να ανέβει γιατί μπορεί να υπάρξει επαναδιάλυση των  κρυστάλλων .

Η διήθηση πρέπει να ξεκινήσει όταν έχουμε καθαρό κρασί .

  • Στα λευκά κρασιά το κρεμόριο  μπορεί να  χρησιμοποιηθεί 4 έως 6 φορές.
  • Στα κόκκινα κρασιά από 2 έως 3 φορές και στα γλυκά κρασιά από 1 έως 2 φορές.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : το κρασί πρέπει να είναι διαυγές και να μην περιέχει λάσπες, γιατί αλλιώς μπορεί να προκληθεί απαγόρευση της κρυστάλλωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες για διάφορους λόγους η κρυστάλλωση δεν επιτυγχάνεται σε 4 ώρες, η ανάδευση συνεχίζεται για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (8 έως 12 ώρες) .

    Προτείνεται μετά το τέλος της διαδικασίας να γίνεται στον οίνο  test τρυγικής σταθεροποίησης .

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σακκί των 25 κιλών. Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.