ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

  • Διαφήμιση

Μετατρυγικό Οξύ

Μετατρυγικό Οξύ
Μετατρυγικό Οξύ

 

 

 

 

 

 

 

Το μετατρυγικό οξύ είναι το αποτέλεσμα της εστεροποίησης δύο μορίων D τρυγικού οξέως. Χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό εστεροποίησης (υδρόλυσης), που φθάνει πρακτικά στο 42 % (παραπάνω υφίσταται πολυμερισμός των μορίων του που το καθιστά αδιάλυτο στο κρασί).

   Το συγκεκριμένο προϊόν είναι το πιο εστεροποιημένο μετατρυγικό οξύ της γκάμας των προϊόντων της PERDOMINI, με βαθμό υδρόλυσης 40 -42 % .

   Συνιστάται η χρήση του κατά τις ζεστές περιόδους και η προσθήκη του πρέπει  να γίνεται 48 ώρες  τουλάχιστον πριν το τελικό φιλτράρισμα, επειδή έχει υψηλό βαθμό εστεροποίησης και η διάλυσή του χρειάζεται περισσότερο χρόνο (σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει μερικές ώρες μετά την προσθήκη του στον οίνο αδιάλυτο ίζημα με το σίδηρο ή το ασβέστιο που τυχόν περιέχεται ή και με τα κολλοειδή του οίνου).

   Η δραστηριότητα του μετατρυγικού οξέως μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, διότι το οξύ υδρολύεται . Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός εστεροποίησης τόσο επιμηκύνεται η χρονική διάρκεια της υδρόλυσης του οξέως.

   Επίσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες διατήρησης του οίνου η υδρόλυση του μετατρυγικού οξέως είναι ταχύτερη.

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ανώτερη δοσολογία  :    10  g/hl

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το διαλύετε σε κρύο νερό (αναλογία 1 : 5).

Στα υψηλά pH το μετατρυγικό οξύ είναι περισσότερο δραστικό(δύο φορές δραστικότερο στο pH 3.6 από ότι στο pH 3.0) .

  • Το κολλάρισμα απομακρύνει ένα ποσοστό του μετατρυγικού οξέως :

π.χ       100 gr/hl άνθρακα απομακρύνει 90 % του οξέως.

            Το κολλάρισμα με μπεντονίτη και LUX B απομακρύνει 40 % του οξέως.

            Το κλασσικό κολλάρισμα απομακρύνει 10 – 20 % του οξέως.

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σάκκος του 1 κιλού.Να φυλάσσεται καλά κλεισμένο σε ξηρό μέρος.